Lecanora cinerescens (Harm.) Ozenda & Clauzade

misnička šedavá

Vzácný skalní druh, od nás známý z vulkanických hornin (znělce) s vyšším obsahem kovů. Jediný publikovaný údaj pochází z Lužických hor, ale jeho výskyt je pravděpodobný i v dalších oblastech s třetihorní vulkanickou činností, tedy zejména v Českém středohoří a Doupovských horách. Dosud známé rozšíření tohoto zřejmě substrátově náročného druhu je omezeno pouze na vnitrozemí Francie a Německa (zde znám pod jménem Lecanora rubida).

Literatura: Malíček J., Halda J. P., Kocourková J., Müller A., Palice Z., Peksa O. & Svoboda D. (2012): Lišejníky zaznamenané během podzimního bryologicko-lichenologického setkání v Labských pískovcích 2010. – Bryonora 49: 17–23.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora

nejčastější synonyma:Lecanora rubida

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024