Lecanora compallens Herk & Aptroot

misnička

Obtížně poznatelný lišejník, který je velmi často zaměňován s běžnou misničkou L. expallens nebo s dalšími podobnými, převážně sterilními lišejníky. Vyskytuje se typicky na dubech ve světlých lesích i volné krajině, kde se však vyhýbá eutrofizovaným místům. Roste v nižších a středních polohách. Hojně se vyskytuje v oceanické části Evropy. V ČR je vzácný a spolehlivě doložen jen z několika lokalit.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 18, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024