Lecanora concolor Ramond

misnička

Vzácný skalní druh misničky s plakodiovitou stélkou, rostoucí na kolmých až převislých kyselých skalních stěnách typicky nad horní hranicí lesa, s nejbližšími reliktními výskyty v Alpách. Z ČR je druh uváděný pouze historicky ze stěn rokle Čertovy zahrádky v Krkonoších, kde se vyskytoval ve sporých populacích v blízké asociaci s druhem Pleopsidium chlorophanum (Stein 1879). Přítomnost tohoto taxonu na lokalitě nebyla později cíleně ověřována.

Literatura: Stein B. (1879): Flechten. – In: Cohn F. (ed.), Kryptogamen-Flora von Schlesien, 2(2): 1–400, J. U. Kern’s Verlag, Breslau.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024