Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb.

misnička práškovitá

Acidofilní lišejník, který na našem území patří k nejběžnějším epifytickým druhům. Roste na kůře i dřevu jehličnanů i listnáčů s kyselou borkou, výjimečně i na silikátových skalách. Vyskytuje se ve většině typů lesa i v kulturní krajině. Vyhýbá se eutrofizovaným místům. Jeho abundance na našem území zaznamenala dramatický vývoj. Doklady o jeho výskytu v ČR z 19. století zřejmě zcela chybějí. Dramatický nárůst údajů ale přišel s rozvojem kyselých dešťů v druhé polovině 20. století, kdy se misnička práškovitá stala symbolem extrémně odolného lišejníku. Expandovala díky acidifikaci substrátů a v mnohých regionech úspěšně nahradila původní epifytická společenstva. K tomu zásadním způsobem napomohla její značná tolerance k znečištění ovzduší. Po odsíření tepelných elektráren v 90. letech je pozorován postupný úbytek druhu, a to kvůli nárůstu pH borky dřevin a plošné eutrofizaci krajiny.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2336, z toho ověřených 1308. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024