Lecanora ecorticata J.R. Laundon

misnička

Taxonomicky velmi problematický druh, který aktuálně plní spíše funkci odpadního koše, kam jsou řazeny sterilní sorediózní krusty s kyselinou usnovou a zeorinem. Pravá L. ecorticata by ale zřejmě neměla zeorin produkovat. Některé sběry z ČR, pojmenované jako L. ecorticata, byly později přeurčeny jako L. orosthea, L. flavoleprosa nebo L. stanislai. Ostatní podobné krusty jsou stále uváděny pod tímto jménem. O ekologii a rozšíření této misničky tedy není možné dělat žádné závěry. V literatuře (např. Kukwa 2006) se uvádí jako primárně saxikolní druh, který však může růst i na stromech.

Literatura: Kukwa M. (2006): Notes on taxonomy and distribution of the lichen species Lepraria ecorticata comb. nov. – Mycotaxon 97: 63–66.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora

nejčastější synonyma:Lepraria ecorticata
ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021