Lecanora ecorticata J.R. Laundon

misnička

Ještě donedávna taxonomicky nejasný druh, který plnil funkci odpadního koše, do něhož byly řazeny blíže neurčené sterilní sorediózní krusty s kyselinou usnovou a zeorinem. Pravá L. ecorticata však zeorin neprodukuje a obsahuje blíže neurčené terpenoidy a mastné kyseliny. Navíc tento taxon patří nejspíše do čeledi Ramalinaceae a byl pro něj ustanoven nový rod Lithocalla (Orange 2020).

Některé sběry z ČR, pojmenované jako Lepraria či Lecanora ecorticata, byly později přeurčeny jako Lecanora orosthea, L. flavoleprosa nebo L. stanislai. Ostatní podobné krusty zůstávají v databázi stále pod tímto jménem, byť jsou evidentně odlišné od druhu Lithocalla ecorticata. Část materiálu by mohla teoreticky patřit málo známému druhu Lecanora leuckertiana, který se vyznačuje tlustou, leprózní a do vrstev stratifikovanou stélkou (Zedda 2000, Kukwa 2006).

Literatura: Zedda L. (2000): Lecanora leuckertiana sp. nov. (lichenized Ascomycetes, Lecanorales) from Italy, Greece, Morocco and Spain. – Nova Hedwigia 71: 107–112. Kukwa M. (2006): Notes on taxonomy and distribution of the lichen species Lepraria ecorticata comb. nov. – Mycotaxon 97: 63–66. Orange A. (2020): Lithocalla (Ascomycota, Lecanorales), a new genus of leprose lichens containing usnic acid. – Lichenologist 52: 425–435.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora

nejčastější synonyma:Lepraria ecorticata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024