Lecanora epanora (Ach.) Ach.

misnička

Saxikolní misnička s výraznou preferencí ke skalám přirozeně bohatých na kovy. Zpravidla bývá nalézána na kolmých silikátových výchozech obohacených oxidy železa. Vyskytuje se na přirozených i těžbou ovlivněných substrátech. V ČR je lokálně hojná v údolích některých řek (např. střední Povltaví) nebo na stanovištích ovlivněných těžbou kovů, v mnohých regionech ale zcela chybí. Podobný lokální charakter má i její výskyt v rámci Evropy. V terénu hrozí záměny s podobným druhem L. subaurea.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 64, z toho ověřených 50. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023