Lecanora epibryon (Ach.) Ach.

misnička

Tato nápadná misnička roste na mechorostech a rostlinných zbytcích zpravidla nad horní hranicí lesa. Je vázána na bazické horniny. V Evropě je poměrně častá v některých pohořích (především vápencové oblasti Alp a Karpat). V ČR je známa z jediného historického sběru (rok 1908) z Velké kotliny v Hrubém Jeseníku. Na této lokalitě nebyla recentně potvrzena.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2018): Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31: 453–475.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024