Lecanora expallens Ach.

misnička vybledající

Běžný zástupce sorediózních a zpravidla sterilních lišejníků, který lze potkat v lesích i volně stojících listnatých dřevinách. Hojný je zvláště na javorech klenech a dubech. Vyskytuje se také na dřevě, a to hlavně tvrdých pahýlech jehličnanů, avšak tyto formy jsou často morfologicky odlišné. Hojný je v mírném pásmu severní polokoule, ale údaje pocházejí i z jižní polokoule. Je uváděn prakticky z celého území ČR s výjimkou nejvyšších poloh. Problematické je odlišení od podobných druhů L. compallens, L. ecorticata, L. stanislai a některých zástupců rodu Lecidella. Zpravidla je nutné testovat přítomnost xanthonů, které ale na stinných lokalitách bývají nezřídka přítomny jen v obtížně detekovatelném množství. Tudíž může snadno dojít k záměnám.

Literatura: Guzow-Krzemińska B., Łubek A., Malíček J., Tønsberg T., Oset M. & Kukwa M. (2017): Lecanora stanislai, a new, sterile, usnic acid containing lichen species from Eurasia and North America. – Phytotaxa 329: 201–211.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1147, z toho ověřených 820. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024