Lecidea berengeriana (A. Massal.) Th. Fr.

šálečka Berengerova

Vzácný, arkto-alpinský terikolní druh s nápadně tlustou světlou stélkou. Jeho taxonomické postavení není vyjasněné a zařazení do rodu Lecidea je pouze provizorní. Jediný údaj tohoto taxonu zmiňovaný v katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999) se týká dokladu vydaného v exsikátu A. Vězdy (Lich. Sel. Exsic. n. 2309; Vězda 1989). Vzhledem k nízké nadmořské výšce a typu stanoviště tohoto sběru (údolní les v okolí Tišnova), se tento údaj týká pravděpodobně příbuzného taxonu Lecidea strasseri (viz tento druh). Ten nebyl většinou autorů donedávna rozlišován. Czarnota (2007) v rámci revize rodu Micarea v Polsku studoval také doklad pod jménem Lecidea assimilata var. irrubata z Petrových kamenů v Jeseníkách (leg. B. Stein, 1865, WRSL), který byl i publikován (Stein 1879, jako Lecidella assimilata var. irrubata). Tato položka náleží právě druhu L. berengeriana. Tento taxon tedy figuruje v seznamu lišejníků ČR oprávněně, i když jeho výskyt nebyl recentně na Petrových kamenech potvrzen. Jelikož byl druh donedávna považován pro naše území za nejistý a jeho statut ohrožení proto nebyl hodnocen (kategorie NE; Liška et al. 2008, Liška & Palice 2010), měl by být v budoucnu přeřazen do kategorie vyhynulých druhů (RE).

Literatura: Czarnota P. (2007): The lichen genus Micarea (Lecanorales) Ascomycota) in Poland. – Polish Botanical Studies 23: 1–199. Vězda A. (1989): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam. Fasc. XCIII (no. 2301−2325). − Brno.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Lecidea

nejčastější synonyma:Mycobilimbia berengeriana

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NE – nehodnoceno
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024