Lecidea baumgartneri Zahlbr.

šálečka Baumgartnerova

Málo známý druh šálečky z okruhu L. lapicida (amyloidní dřeň, přítomnost stiktové/norstik­tové kyseliny), popsaný z kyselých hornin teplejších oblastí Rakouska (Zahlbruckner 1902). Rozdíly od druhu L. lactea, s kterým byl při popisu srovnáván, nejsou zcela zřejmé. Např. monograf skupiny Hertel (1995) ve svém evropském klíči pro zástupce rodu Lecidea s. str. tento taxon vůbec nezmiňuje. V Rakousku je nicméně akceptovaným taxonem (Hafellner & Türk 2016). Přesto, za použití současně aplikovaných kritérií, by exempláře odpovídající popisu A. Zahlbrucknera byly pravděpodobně určovány jako L. lactea, nebo jako chemotyp od L. lapicida (forma či varieta pantherina).

Z našeho území byl lišejník uváděný pouze ze Sněžky, odkud byl popsán jako nová forma athallina (Eitner 1911), a z údolí Oslavy. Materiál z druhé lokality odpovídal originální Zahlbrucknerově položce (Nádvorník 1961).

Literatura: Zahlbruckner A. (1902): Beiträge zur Flechtenflora Niederösterreichs. VI. – Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 52: 257–270. Eitner E. (1911): Dritter Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. – Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Abt. Zool.-Bot., Breslau, 88: 20–60. Nádvorník J. (1961): Příspěvky k lišejníkovému rodu Lecidea (Ach.) Th. Fr. V ČSSR. – Preslia 33: 308–314. Hertel H. (1995): Schlüssel für die Arten der Flechtenfamilie Lecideaceae in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 58: 137–180. Hafellner J. & Türk R. (2016): Die lichenisierten Pilze Österreichs – eine neue Checkliste der bisher nachgewiesenen Taxa mit Angaben zu Verbreitung und Substratökologie. – Stapfia 104: 1–216.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024