Lecidea betulicola (Kullh.) H. Magn.

šálečka březová

Boreální epifytický lišejník rostoucí v horských lesích na místech s déle trvající sněhovou pokrývkou. Nejčastějším substrátem je kyselá borka na bázích listnáčů, jako např. jeřáb, ale vyskytuje se i na kůře jehličnanů či dřevu pahýlů. Často asociovanými lišejníky jsou zástupci rodu Biatora. U nás je tento druh velmi vzácný a recentní údaje pocházejí pouze ze Šumavy, historické rovněž z Krkonoš a Jeseníků. Svými často modravě sivými plodnicemi může připomínat druh Biatora ocelliformis, od kterého se liší o něco výraznějším okrajem plodnic, absencí argopsinu ve stélce (Pd-) a často více než osmi askosporami ve vřecku.

Nejstarší objevený doklad druhu L. betulicola od nás, sbíraný J. Suzou v roce 1911 v Jeseníkách (Palice 1999), byl dříve vydávaný právě za druh B. ocelliformis (Nádvorník 1961, jako Lecidea atroviridis). Teprve nedávno začal být odlišován vzhledově podobný druh L. coriacea (Holien et al. 2016) s jinak pigmentovanými plodnicemi; blíže viz tento druh), ke kterému se vztahuje i menší část dokladů původně určených jako L. betulicola (Palice 1999, blíže viz Holien et al. 2016).

Literatura: Nádvorník J. (1961): Příspěvky k lišejníkovému rodu Lecidea (Ach.) Th.Fr. V ČSSR. – Preslia 33: 308–314. Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336. Holien H., Palice Z., Björk C.R., Goward T. & Spribille T. (2016): Lecidea coriacea sp. nov., a lichen species from oldgrowth boreal and montane forests in Europe and North America. – Herzogia 29: 412–420.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024