Lecidea fuliginosa Taylor

šálečka nahloučená

Poměrně vzácný lišejník bazických silikátů s výrazně hnědou a lesklou stélkou tvořenou vypouklými areolami až šupinkami. Ty na povrchu místy vytvářejí přisedlé, často složené černé plodnice. Víceméně již z celkového habitu je zřejmé, že tento lišejník nepatří do rodu Lecidea s. str.

Taxon porůstá štěrbiny osluněných, mírně bazických skalek ve vyšších polohách. Je uváděný zejména ze západoevropských zemí. Od nás je v katalogu lišejníků (Vězda & Liška 1999) zmíněna necelá desítka historických údajů, které však byly často mylně interpretovány již v původní publikaci (např. záměna druhového jména fuliginosa za fuliginea, tj. zástupce dnešního rodu Placynthiella), případně byly excerpovány omylem nebo dle kontextu zjevně patří jinému lišejníku. Za zřejmě jediný původní údaj lze považovat pouze ten od Eitnera z Kotelní jámy v Krkonoších (Eitner 1896).

Literatura: Eitner E. (1896): Nachträge zur Flechtenflora Schlesiens. – Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Abt. Zool.-Bot., Breslau, 73: 2–26.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024