Lecidea fuscoatra (L.) Ach.

šálečka hnědočerná

Patrně náš nejběžnější zástupce rodu, široce rozšířený téměř po celém území naší republiky. Lišejník je poměrně variabilní a ve sterilním stavu, v mozaikách mezi jinými lišejníky, ho lze snadno přehlédnout. V těchto případech může při určování pomoci charakteristická bodová reakce kyseliny gyroforové s chlorovým vápnem (C+ červeně).

Lišejník dává přednost osluněným lokalitám, porůstá široké spektrum kyselých hornin včetně člověkem opracovaných kamenů (např. náhrobky, kamenné zídky). Najdeme ho i na substrátech zcela antropogenního původu (střešní tašky, cihly). Toleruje zaprášení a mírné obohacení substrátu. Bývá jedním z častějších lišejníků i na ultrabazických a vulkanických horninách. Ve vápencových oblastech spolehlivě indikuje přítomnost silikátových vložek.

Podobný druh L. grisella se liší zpravidla šedou, souvisle areolovitou až rozpraskanou stélkou. V minulosti a některými autory i v současnosti není odlišován od L. fuscoatra. Tyto údaje jsou zde řazeny do L. fuscoatra agg.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Lecidea

nejčastější synonyma:Lecidea ocellulata
ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 129, z toho ověřených 105. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022