Lecidea fuscoatra agg.

šálečka

Dvojice druhů L. fuscoatra s. str. a L. grisella, které v minulosti nebyly od sebe odlišovány. Determinační znaky se nacházejí ve struktuře a barvě stélky (viz popisy u jednotlivých druhů). Pravá L. fuscoatra je minimálně na území ČR hojnějším lišejníkem.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Lecidea


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 278, z toho ověřených 114. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024