Lecidea fuscoatrina Hertel & Leuckert

šálečka

Lišejník velmi podobný běžnému druhu L. fuscoatra, od něhož se primárně liší absencí gyroforové a prezencí konfluentové kyseliny. Podobnými lišejníky jsou také Immersaria athroocarpa a Miriquidica deusta. V Evropě byl druh poprvé rozpoznán zcela recentně, a to z NPR Týřov na Křivoklátsku (Vondrák et al. 2022). Následně byl zjištěn také v NPR Šerák-Keprník (Hrubý Jeseník), na Čertově skále na Křivoklátsk a v NPR Drbákov-Albertovy skály ve středním Povltaví, kde se zřejmě jedná o poměrný hojný lišejník, který zde roste hlavně na kyselejších typech vulkanických skal, často společně s L. fuscoatra. Stélky obou druhů vykazují drobné morfologické i molekulární rozdíly.

Literatura: Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024