Lecidea lapicida (Ach.) Ach.

šálečka oblázková

Bipolárně rozšířený korovitý lišejník vyskytující se především v horských oblastech na tvrdých a exponovaných silikátových skalách a balvanech. Tento druh v úzkém pojetí bývá v literatuře také považován za jeden z chemotypů L. lapicida s. lat. a uváděn pak jako nominátní varieta lapicida, pro kterou je typická přítomnost stiktové kyseliny. To je drobný rozdíl oproti sympatricky se vyskytující var. pantherina (= L. lactea), obsahující kyselinu norstiktovou.

U nás se oba lišejníky vyskytují zejména ve vyšších pohraničních oblastech, kde obsazují exponované skalní výchozy a větší balvany v sutích. Do nižších poloh sestupují vzácněji, zejména ve více skalnatých oblastech, jakým je např. vulkanická oblast Českého středohoří. Lecidea lapicida s. str. se dle recentních nálezů jeví jako méně častý taxon nežli L. lactea, ale celkově jsou oba lišejníky málo sbírány a tato problematika nebyla dostatečně studována.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 55, z toho ověřených 21. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024