Lecidea lapicida agg.

šálečka

Skupina vzájemně velmi podobných horských druhů L. lactea, L. lapicida a L. sudetica. Drobné rozdíly mezi druhy se nacházejí v chemismu a charakteru stélky. První dva zmíněné taxony byly v minulosti zpravidla rozlišovány pouze na úrovni chemotypu či variety. K tomuto agregátu bývají řazeny také z ČR doposud neuváděné šálečky L. swartzioidea (Wirth et al. 2013) a L. ecrustacea (Nimis et al. 2018).

Literatura: Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart. Nimis P.L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P.O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Lecidea


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 18, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024