Lecidea lactea Flörke ex Schaer.

šálečka mléčná

V minulosti i některými současnými autory bývá tento taxon zahrnován pouze jako varieta nebo chemotyp druhu L. lapicida (např. jako var. pantherina). Lišejník je charakterizován dobře vyvinutou, šedobílou stélkou, obsahující norstiktovou kyselinu (KOH+ pozvolna krvavě červeně; tvorba jehlicovitých krystalů v mikroskopických preparátech) a amyloidní dření. Apotécia bývají obvykle zanořená mezi areolami.

Lecidea lactea je převážně horský druh silikátových hornin na otevřených skalních výchozech a balvanitých sutích. U nás se vyskytuje ve většině pohraničních pohoří, ale na klimaticky a substrátově vhodných místech sestupuje i do nižších poloh, např. ve vulkanické oblasti Českého středohoří. Z pohledu recentních nálezů se zdá být častější než L. lapicida s. str.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae Lecidea

nejčastější synonyma:Lecidea lapicida var. pantherina

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 64, z toho ověřených 45. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024