Lecidea lithophila (Ach.) Ach.

šálečka kamenomilná

Poměrně nápadná skalní šálečka vlhkých silikátových balvanů, charakteristická častou přítomnosti rezavých skvrn způsobených oxidací stélky se sloučeninami železa ze substrátu. Jedná se o morfologicky, chemicky a ekologicky podobný lišejník druhu L. plana, s kterým se může vyskytovat společně a je s ním blízce příbuzný. Lecidea lithophila se odlišuje především za vlhka hnědými terči apotécií, která jsou často ojíněná, lépe vyvinutou stélkou a širšími askosporami (Hertel 1995, 2009). V praxi se však lze setkat i s přechodnými typy. Na našem území se jedná o běžný lišejník v horských oblastech.

Literatura: Hertel H. (1995): Schlüssel für die Arten der Flechtenfamilie Lecideaceae in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 58: 137–180. Hertel H. (2009): A new key to cryptothalline species of the genus Lecidea (Lecanorales). ‒ Bibliotheca Lichenologica 99: 185‒204.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 211, z toho ověřených 63. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024