Lecidea phaeops Nyl.

šálečka

Oceánicky laděný zástupce rodu Lecidea s. lat. s dosud nevyjasněným fylogenetickým postavením, habituálně připomínající druhy z dříve široce pojímaného rodu Aspicilia. Od nich se však liší mikroskopicky tmavým hypotéciem. Lecidea phaeops je charakterizována světlou šedavou rozpraskanou (rimosní) stélkou a černými zanořenými apotécii, která často nejsou zcela pravidelně okrouhlá a mohou mít vlivem komprese okolní stélky zčásti téměř hranaté okraje. Typická je také přítomnost atranorinu a psoromové kyseliny ve stélce (Pd+ výrazně žlutá/žlutooranžová bodová reakce).

V Evropě se druh vyskytuje v klimaticky mírnějších oblastech západní části kontinentu včetně Skandinávie, ale není již znám např. z Alp. Vyžaduje stálejší mikroklimatické podmínky a roste tedy na humidnějších, občasně zaplavovaných místech či na víceméně trvale vlhkých biotopech v sutích. Porůstá silikátové, mírně bazické skalky a balvany. Donedávna jediný známý doklad z ČR z karu Velké kotliny v Hrubém Jeseníku (Kovář 1909) byl revizí materiálu potvrzen při příležitosti recentního objevu tohoto druhu na tefritových sutích na Ralsku (Malíček & Vondrák 2018).

Literatura: Kovář F. (1909): Třetí příspěvek ku květeně lišejníků moravských. – Věstník Klubu Přírodovědců v Prostějově 11: 55–99. Malíček J. & Vondrák J. (2018): Lišejníky chráněných území Ralsko a Vranovské skály (severní Čechy). – Bryonora 62: 1–23.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024