Lecidea plana (J. Lahm) Nyl.

šálečka plochá

Bohatě plodící druh šálečky s černými, málo či neojíněnými apotécii a neamyloidní dření, rostoucí obvykle na nízkých silikátových kamenech, balvanech, případně i skalkách na vlhčích mikrostanovištích s dlouhodobější sněhovou pokrývkou a během dne dlouho vytrvávající rosou. Optimum nachází ve vyšších polohách, kde je u nás patrně nejhojnějším zástupce rodu Lecidea s. str.

Charakteristickou substancí ve stélce je planaová kyselina a její derivát 4-O-demethylplanaová kyselina. Tento chemosyndrom sdílí s druhem L. lithophila, s nimž může růst na stejných stanovištích. Podle klíčů (Hertel 1995, 2009) se tyto druhy liší především v pigmentaci plodnic, šířce askospor a vyvinutosti stélky. V praxi však některé z těchto znaků nemusí být tak jednoznačné (např. charakter stélky a rozměry askospór).

V nejvyšších pohořích našeho území je možné očekávat také výskyt příbuzného druhu L. laboriosa Müll. Arg., který se od svých příbuzných odlišuje především velmi úzkými askosporami (široké maximálně 3,7 μm) a absencí planaové kyseliny (přítomen je pouze její derivát 4-O-demethylplanaová kyselina; Hertel 2009).

Literatura: Hertel H. (1995): Schlüssel für die Arten der Flechtenfamilie Lecideaceae in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 58: 137–180. Hertel H. (2009): A new key to cryptothalline species of the genus Lecidea (Lecanorales). ‒ Bibliotheca Lichenologica 99: 185‒204.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecideaceae LecideaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 192, z toho ověřených 116. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024