Lemmopsis arnoldiana (Hepp) Zahlbr.

Drobný korovitý cyanolišejník s výraznými červenohnědými, zeorinními, někdy téměř peritecioidními apotécii s výrazným vlastním okrajem a jednobuněčnými askosporami. Druh roste na vápencových skalách a různých typech vápnitých silikátů (např. diabas, slepenec). Objevuje se na slunných až poměrně dosti zastíněných, přirozených skalních výchozech, a to hlavně na mikroklimaticky vlhčích stanovištích (např. v místech, kde prosakuje nebo se za deště hromadí voda). V Evropě i v ČR roste poměrně zřídka, i když lokálně může být hojnějším druhem. Na našem území se nejvíce nálezů soustřeďuje do oblasti Barrandienu ve středních Čechách a na jižní Moravu, ale jednotlivé lokality pocházejí i z jiných regionů s přirozeným výskytem vápnitých hornin.

Tento druh patří mezi taxonomicky obtížné korovité cyanolišejníky a může snadno dojít k záměnám za příslušníky jiných rodů, pokud není materiál dobře vyvinutý a/nebo není důkladně zkoumán anatomicky. Snadná je např. záměna za juvenilní exempláře rodu Psorotichia, u kterých dominuje stélkový okraj, nebo rod Porocyphus, který tvoří tzv. pyknoaskokarpy.

Literatura: Ellis L.T. (1981): A revision and review of Lemmopsis and some related species. – Lichenologist 13: 123–139. Schultz M. (2002): Lemmopsis. – In: Nash T.H. III, Ryan B.D., Gries C. & Bungartz F. [eds], Lichen Flora of the Greater Sonoran Desert Region. Vol. 1, p. 261–262, Lichen Unlimited: Tempe, Arizona.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae LemmopsisČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 23, z toho ověřených 19. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024