Lemmopsis pelodes (Körb. ex Stein) T. L. Ellis

Vzácný terikolní cyanolišejník s tenkou, černohnědou, granulkatou, za vlhka gelatinozní stélkou a lekanorovitými apotecii s jednoduchými sporami. Jedná se o pionýrský druh raných sukcesních stadií, rostoucí na čerstvě obnažené písčité hlíně, např. okrajů cest, při stavbě silnic apod. Celkové rozšíření druhu je dosud málo známé. Jednotlivé nálezy pocházejí z Litvy, Nizozemí, Belgie, Švédska a Polska, odkud byl druh popsán již v druhé polovině 19. století. Z ČR zatím nebyl formálně publikován z důvodu nejasné klasifikace lišejníku Psorotichia lutophila. Předpokládáme, že oba taxony jsou totožné a L. pelodes je oficiálně starším, tedy i platným jménem. Recentní české doklady předběžně řazené k L. pelodes pocházejí výhradně z odkališť (Mydlovary u Č. Budějovic, Bytíz u Příbrami, Karvinsko).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae LemmopsisČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024