Lempholemma botryosum (A. Massal.) Zahlbr.

lišejka

Drobný a vzácně plodný cyanolišejník, který tvoří černé polštářky, složené z krátkých cylindrických laloků. Roste na vertikálních plochách vápnitých skal, často v místech, kde se za deště koncentruje stékající voda. Tato společenstva bývají zpravidla bohatá i na volně žijící sinicové krusty. V Evropě patří k vzácnějším lišejníkům, jejichž výskyt je vázán hlavně na vápencové oblasti. V ČR je v současné době uváděna pouze z vápenců v Českém krasu a u hradu Rabí na Horažďovicku. Historicky byla sbírána také v Moravském krasu (Černohorský et al. 1956).

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae LempholemmaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024