Lempholemma chalazanum (Ach.) B. de Lesd.

lišejka zrnkatá

Méně nápadný vápnomilný cyanolišejník, jehož stélka tvoří tenké tmavé lupenité povlaky s apotécii. Bez apotécií je lišejník snadno zaměnitelný za špatně vyvinuté exempláře některého z druhů široce pojatého rodu Collema. Typickým stanovištěm jsou obnažené vápnité půdy, kde roste často v asociaci s mechorosty, ale i humus ve štěrbinách vápnitých skal. Může se vyskytovat také na antropogenních stanovištích, jakými jsou např. zídky či výsypky. Řadí se spíše k teplomilným druhům, které najdeme nejčastěji ve stepních trávnících. V ČR se vyskytuje zřídka v nižších a středních polohách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae LempholemmaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 43, z toho ověřených 39. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024