Lempholemma polyanthes (Bernh.) Malme

lišejka mnohokvětá

Zpravidla fertilní a konkurenčně slabý druh, vytvářející tenké, při okrajích laločnaté stélky. Roste na obnažené vápnité půdě, mechorostech a na humusových vrstvičkách ve skalních štěrbinách. Typickým stanovištěm jsou suché trávníky nebo okolí skalek. Ve střední Evropě i v ČR se vyskytuje roztroušeně, častěji v krasových oblastech. Výskyt tohoto lišejníku bývá často efemérní a může být snadno přehlížen (typicky v porostech podobně vypadajících sinic rodu Nostoc).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae LempholemmaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 22, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024