Lichinella nigritella (Lettau) P. Moreno & Egea

lišejka černá

Cyanolišejník s lesklými černými stélkami, někdy ojíněnými, jejichž laloky jsou na okrajích charakteristicky ztloustlé a na povrchu zpravidla nesou izídie. Roste na exponovaných přirozených skalách, hlavně na vápencích, ale také na různých vápnitých silikátech. Častá je např. na místech, kde po dešti stéká voda. V Evropě se L. nigritella vyskytuje roztroušeně, a to hlavně v teplejších oblastech v jižní části kontinentu. V ČR se většina lokalit koncentruje ve středních Čechách a na jižní Moravě, hlavně v krasových územích a v říčních údolích.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae Lichinella

nejčastější synonyma:Gonohymenia nigritella

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 55, z toho ověřených 43. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024