Lichinella stipatula Nyl.

lišejka třeníkovitá

Poměrně nenápadný druh, který tvoří lesklé černé polštářky, složené z tenkých, větvených, víceméně cylindrických laloků. Stélky vyrůstají často v místech s porosty podobně vyhlížejících, vláknitých sinic. Lichinella stipatula vyhledává přirozené skalní výchozy bazických silikátů. U nás se jedná hlavně o hadce, diabasy a vápnité slepence. Typickým mikrostanovištěm jsou místa, kde se za deště hromadí stékající voda. V Evropě má rozšíření tohoto lišejníku mediteránně-kontinentální charakter. Ve střední Evropě i v ČR patří k vzácnějším druhům. Recentní údaje pocházejí ze středních Čech a jižní Moravy.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae Lichinella


ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023