Lichinella stipatula Nyl.

lišejka třeníkovitá

Poměrně nenápadný druh, který tvoří lesklé černé polštářky, složené z tenkých, větvených, víceméně cylindrických laloků. Stélky vyrůstají často v místech s porosty podobně vyhlížejících, vláknitých sinic. Lichinella stipatula vyhledává přirozené skalní výchozy bazických silikátů. U nás se jedná hlavně o hadce, diabasy a vápnité slepence. Typickým mikrostanovištěm jsou místa, kde se za deště hromadí stékající voda. V Evropě má rozšíření tohoto lišejníku mediteránně-kontinentální charakter. Ve střední Evropě i v ČR patří k vzácnějším druhům. Recentní údaje pocházejí ze středních Čech a jižní Moravy.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae LichinellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024