Lepraria alpina (B. de Lesd.) Tretiach & Baruffo

prášenka horská

Druh ze skupiny Lepraria neglecta agg., který je v terénu neodlišitelný např. od běžné prášenky L. borealis. K potvrzení je tedy třeba využívat tenkovrstvou chromatografii (TLC). Roste na exponovaných stanovištích, typicky na saxikolních mechách, půdě nebo i přímo na skalách. V Evropě se jedná o vzácnější horský až vysokohorský druh. Více údajů pochází z Alp, jinak jsou záznamy řídce roztroušené. V České republice byl doposud zaznamenán na Šumavě, v Krušných horách, Krkonoších a na Českomoravské vysočině.

Literatura: Slavíková-Bayerová Š. (2006): New and interesting records of Lepraria (Stereocaulaceae, Ascomycota) from the Czech Republic. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 97–107. Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Lepraria

nejčastější synonyma:Lepraria cacuminum, Leproloma cacuminum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024