Hertelidea botryosa (Fr.) Printzen & Kantvilas

šálečka

Jedná se o charakteristický druh reliktních borů, který porůstá v rozsáhlejších povlacích nejčastěji pomalu trouchnivějící a osluněné dřevo borovic, vzácněji může přecházet i na jejich báze. Na sousedním Slovensku je znám také z doubrav. Tvrdé, pomalu tlející dřevo dubů má totiž podobné vlastnosti jako dřevo borovice. Z ČR byl tento druh recentně potvrzen na Šumavě, Křivoklátsku, v Pošumaví, Brdech a Jeseníkách. Větší část starších literárních údajů z našeho území se ukázala jako mylná. Obvykle se jednalo o záměnu s běžným druhem Placynthiella icmalea (Palice 1998). Hertelidea botryosa bývá často sterilní a může být proto zčásti přehlížena.

Literatura: Palice Z. (1998): Poznámky k identitě některých sběrů lišejníků M. Servíta v herbáři PRC. – Bryonora 21: 11–13.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Hertelidea

nejčastější synonyma:Lecidea botryosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 26, z toho ověřených 26. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024