Lepraria atlantica Orange

prášenka atlantská

Ve střední Evropě vzácný zástupce rodu s oceanicky laděným rozšířením. V západní Evropě se vyskytuje od nížin do hor, typicky na kyselých skalách nebo mechorostech, a to na místech chráněných před přímým deštěm. Zatím nepublikovaný český údaj ze západní Šumavy pochází z borky buku a kvůli netradiční ekologii by bylo žádoucí ověření od specialisty.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024