Lepraria borealis Loht. & Tønsberg

prášenka severní

Běžná prášenka ze skupiny L. neglecta agg., kterou je v terénu obtížné odlišit od některých dalších zástupců rodu. Roste na exponovaných silikátových skalách, mechách a někdy přechází také na kyselou půdu v okolí skalek, vzácně i na báze dřevin. V Evropě se jedná o široce rozšířený druh. V ČR patří k běžným lišejníkům a na vhodných biotopech se vyskytuje prakticky po celém území, od nížin vysoko do hor.

Literatura: Slavíková-Bayerová Š. (2006): New and interesting records of Lepraria (Stereocaulaceae, Ascomycota) from the Czech Republic. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 97–107. Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 131, z toho ověřených 121. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024