Lepraria caesioalba (B. de Lesd.) J.R.Laundon

prášenka modrobílá

Nejběžnější zástupce ze skupiny L. neglecta agg. a jeden z nejhojnějších saxikolních zástupců rodu u nás. Vyskytuje se na exponovaných silikátových skalách, polštářích mechů, kyselé půdě a vzácněji přechází i na báze stromů a dřevo. Jedná se o celosvětově rozšířený lišejník, běžný ve střední Evropě. V ČR roste od nížin vysoko do hor. Na některých typech skal může patřit i k dominantním druhům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 442, z toho ověřených 247. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024