Lepraria crassissima (Hue) Lettau

prášenka

V terénu lze tento druh identifikovat pomocí silné, relativně ohraničené stélky, a charakteristické ekologie. Vyskytuje se na humidních a zastíněných stanovištích, zejména pak na převislých silikátových i vápnitých skalách. Často přechází i na mechorosty. V Evropě patří k široce rozšířeným lišejníkům. V ČR roste roztroušeně, ale na vhodných stanovištích může lokálně patřit k dominantám. Poměrně hojným druhem je v níže položených pískovcových skalních městech severních Čech. Jinak preferuje spíše střední a vyšší polohy.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 80, z toho ověřených 74. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024