Lepraria diffusa (J.R. Laundon) Kukwa

prášenka

V terénu neodlišitelný druh, který lze bez TLC analýzy snadno zaměnit např. za L. eburnea nebo L. nivalis. Preferuje vápnité horniny včetně čistých vápenců, kde se převážně vyskytuje na mechorostech na mírně exponovaných i chráněných místech. Mimo mechorostů přechází i přímo na skály, vzácněji na půdu, případně i báze stromů s vyšším pH borky. V Evropě patří k vzácnějším, ale široce rozšířeným druhům. V ČR je vzácný, i když lokálně na vápnitých horninách může být častějším lišejníkem.

Literatura: Slavíková-Bayerová Š. (2006): New and interesting records of Lepraria (Stereocaulaceae, Ascomycota) from the Czech Republic. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 97–107. Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Lepraria

nejčastější synonyma:Leproloma diffusum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 19, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024