Lepraria eburnea J.R. Laundon

prášenka

Tato prášenka může růst na pestré škále substrátů, ale obecně preferuje před deštěm chráněná a zároveň vlhčí mikrostanoviště se substráty s vyšším pH. Často je asociován s mechorosty a v jejich společnosti se obvykle objevuje na vápnitých skalách nebo subneutrální borce stromů. Vzácněji přechází i na zem a nevyhýbá se ani antropogenním substrátům. V Evropě se jedná o široce rozšířený, ale nikoliv běžný druh. V ČR se vyskytuje roztroušeně, hojněji v oblastech s výskytem vápenců.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 19, z toho ověřených 19. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024