Lepraria elobata Tønsberg

prášenka bezlaločná

Běžný lišejník, který je však v terénu prakticky neodlišitelný od běžné L. incana a k jejich identifikaci je nutné využívat stélkové reakce. Nejčastěji se vyskytuje na kyselé borce dřevin, kde vyhledává stinné báze kmenů. Roste v různých typech lesa včetně smrkových monokultur. Mimo to bývá nalézán také na stinných silikátových skalách nebo i na dřevě. V ČR patří k nejhojnějším zástupcům rodu. Je rozšířený od nížin do hor po celém území. V rámci Evropy je patrný jeho postupný, severojižní gradient: v jihoevropských státech je vzácný a směrem na sever postupně přibývá.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 579, z toho ověřených 246. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024