Lepraria finkii (B. de Lesd.) R.C. Harris

prášenka laločnatá

Prášenka poznatelná i v terénu díky své tlusté vatovité stélce a z ní trčícím hyfám. Má velice širokou ekologickou amplitudu včetně překvapivě vysoké tolerance k různým hodnotám pH substrátu. Nevyhýbá se ani velmi stinným nikám. Typickým stanovištěm jsou mechaté báze nebo kmeny starších listnatých stromů, kde často tvoří dominantu. Mimo les ale roste i na solitérních stromech. Hojný je ale také na skalách, a to zvláště na vápnitých typech, kde opět vyhledává kolmé nebo převislé mechaté stěny. Mimo to bývá nalézán i na tlejícím dřevě, typicky opět v asociaci s mechorosty. Jeho areál je zřejmě kosmopolitní. V Evropě i v ČR patří k nejhojnějším zástupcům rodu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Lepraria

nejčastější synonyma:Lepraria lobificans

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1128, z toho ověřených 883. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024