Lepraria granulata Slav.-Bay.

prášenka zrnitá

Vzácný zástupce skupiny L. neglecta agg., který je v terénu neodlišitelný např. od L. borealis. Lepraria granulata roste na polštářích mechů na silikátových kamenech. Ojediněle byl zaznamenán i výskyt na kyselé půdě. Tato prášenka je dle doposud známých dat typicky vysokohorským druhem. Patří k nejvzácnějším evropským zástupcům rodu a její výskyt je uváděn především ze středoevropských zemí. V ČR byla nalezena doposud na jediné lokalitě – ve Velké kotelní jámě v Krkonoších.

Literatura: Slavíkova-Bayerová S. & Fehrer J. (2007): New species of the Lepraria neglecta group (Stereocaulaceae, Ascomycota) from Europe. – Lichenologist 39: 319–327.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024