Lepraria humida Slav.-Bay. & Orange

prášenka

Vzácnější, nedávno popsaný zástupce rodu (Slavíková-Bayerová & Orange 2007), který byl dříve považován za chemotyp druhu L. jackii. Od toho se liší především přítomností antrachinonů na lokálně se vyskytujících hyfách ve spodní části stélky a niancemi ve skladbě mastných látek. Ekologicky se dle doposud známých údajů jedná o lišejník vlhkých silikátových převisů v lesích i na otevřenějších sutích s bohatým zastoupením mechorostů. Z ČR byla publikována přibližně desítka dokladů pod jménem Lepraria sp. H, morfologicky a chemicky odpovídající taxonu L. humida, nicméně z ekologicky různých typů stanovišť (Slavíková-Bayerová & Orange 2007). Na základě molekulárních dat (ITS sekvence) některé z těchto dokladů (Krkonoše, Orlické hory) patrně náleží jinému, dosud nepopsanému taxonu (Slavíková-Bayerová & Orange 2007). Dva recentní nálezy, pocházející z vlhké rokle Bíléko potoka na Šumavě, vykazovaly morfologicky, chemicky i ekologicky značnou podobnost s typovým materiálem z Walesu (cf. Slavíková-Bayerová & Orange 2007) a byly k tomuto taxonu také přiřazeny. Nicméně jejich skutečnou identitu bude zapotřebí ještě dodatečně ověřit a potvrdit revizí od specialisty, případně i molekulárně. Je možné, že část materiálu z ČR dříve publikovaná jako Lepraria sp. H náleží druhu Lepraria humida. Tato problematika však vyžaduje důkladnější studium na čerstvě nasbíraném materiálu.

Literatura: Slavíková-Bayerová Š. & Orange A. (2006): Three new species of Lepraria (Ascomycota, Stereocaulaceae) containing fatty acids and atranorin. – Lichenologist 38: 503–513.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024