Lepraria incana (L.) Ach.

prášenka bělošedá

Hojná acidofilní prášenka, v terénu prakticky neodlišitelná od druhu L. elobata. Vyznačuje se poměrně širokou ekologickou amplitudou. Roste běžně jako epifyt, saxikol a lignikol. Epifyticky se vyskytuje na různých dřevinách, v různých typech lesů i na nelesních stanovištích. Zvláště hojná je ale např. na dubech. Je velmi tolerantní ke kyselým srážkám. Ze saxikolních substrátů preferuje kolné a převislé silikátové skály. Tento kosmopolitně rozšířený lišejník patří k nejhojnějším zástupcům rodu v Evropě i v ČR.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2003, z toho ověřených 928. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024