Lepraria jackii Tønsberg

prášenka Jackova

Acidofilní prášenka, často poznatelná již v terénu díky jemně sorediózní, zelenavé stélce (na exponovanějších stanovištích téměř bílé) a charakteristické ekologii. Ke spolehlivému určení je nicméně doporučeno ověření sekundárních metabolitů. Typickým stanovištěm tohoto lišejníku je kyselá borka stromů v různých typech lesa včetně vrchovištních ekosystémů, kde na chráněných místech může porůstat i obnaženou rašelinu. Běžně se vyskytuje také na dřevě pařezů a torz, vzácněji na skalách. V Evropě i v ČR patří k nejhojnějším zástupcům rodu, široce rozšířeným od nížin do hor.

Poměrně nedávno byl ze střední Evropy popsán druh L. toensbergiana, který je ale i přes jisté rozdíly v produkovaných metabolitech považován za chemotyp druhu L. jackii.

Literatura: Bayerová Š. & Kukwa M. (2005): A New Species of Lepraria (Lichenized Ascomycetes) from Europe. – Bryologist 108: 131–138. Slavíková-Bayerová Š. (2006): New and interesting records of Lepraria (Stereocaulaceae, Ascomycota) from the Czech Republic. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 97–107, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Lepraria

nejčastější synonyma:Lepraria toensbergiana

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 952, z toho ověřených 944. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024