Lepraria membranacea (Dicks.) Vain.

prášenka blanitá

Možná nejlépe poznatelná česká prášenka, která se vyznačuje žlutavou, poměrně silnou a jasně ohraničenou stélkou. Jejím typickým stanovištěm jsou kyselé silikátové skály, specificky jejich kolmé a převislé plochy. Zvláště v místech hojného výskytu pak přechází i na báze stromů s kyselou borkou, např. duby a borovice. Tento celosvětově rozšířený druh je hojný v Evropě i v ČR, kde ho potkáme po celém území od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Lepraria

nejčastější synonyma:Leproloma membranaceum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 681, z toho ověřených 270. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024