Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen

prášenka zanedbaná

Tento lišejník je bez bodových reakcí nebo TLC analýzy neodlišitelný od dalších druhů ze skupiny L. neglecta agg. Preferuje exponované silikátové skalní substráty a mechy na nich rostoucí. Vzácněji roste na kyselé půdě a velmi výjimečně i na dřevinách. Je považován za typicky horský lišejník, ale na našem území se na vhodných skalnatých lokalitách objevuje i v podhůří. V Evropě je častější hlavně ve střední a severní části kontinentu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Lepraria

nejčastější synonyma:

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 68, z toho ověřených 33. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024