Lepraria neglecta agg.

Morfologicky i ekologicky poměrně dobře definovaná skupina druhů, které se vyznačují hrubě granulózní ohraničenou stélkou a výraznou preferencí exponovaných stanovišť (exponovaných přímým srážkám i slunečnímu svitu). Z českých zástupců sem patří L. alpina, L. borealis, L. caesioalba, L. granulata a L. neglecta s. str. Jejich identifikace je primárně založena na obsažených sekundárních metabolitech, proto je nezbytné využívat stélkové reakce a tenkovrstvou chromatografi­i (TLC).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Lepraria


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 44, z toho ověřených 21. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024