Lepraria nivalis J.R. Laundon

prášenka sněžná

Chemicky i morfologicky variabilní druh, který vyžaduje podrobné taxonomické zpracování. Vyskytuje se na stinných vápencových skalách a mechorostech na nich rostoucích. Ve střední Evropě patří k vzácnějším zástupcům rodu, ale v oblastech s hojným výskytem vápnitých hornin může být i běžný. Z ČR pocházejí v zásadě jednotlivé údaje z některých krasových oblastí. Zatím byly na našem území objeveny tři chemotypy: s (1) atranorinem a kyselinou protocetrarovou, (2) atranorinem a kyselinou fumarprotocetra­rovou a (3) samotnou kyselinou protocetrarovou.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Slavíková-Bayerová Š., Breuss O., Sparrius L. & Hawksworth D. L. (2007): Noteworthy lichens, lichenicolous and other allied fungi recorded in Bohemian Karst, Czech Republic. – Bryonora 40: 31–40. Halda J.P., Kocourková J., Lenzová V., Malíček J., Müller A., Palice Z., Uhlík P. & Vondrák J. (2017): Lišejníky zaznamenané během 22. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Moravském krasu v dubnu 2015. – Bryonora 59: 1–23.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024