Lepraria nylanderiana Kümmerl. & Leuckert

prášenka Nylanderova

Prášenka charakteristická svou výraznou, bílou a ohraničenou stélkou. Vyskytuje se na kolmých až převislých, povrchových i hlubinných vyvřelinách, zpravidla na místech obohacených vápníkem. Častý je výskyt na diabázech. Mimo ČR je známý i výskyt na stromech v zachovalých lesích. Tento druh patří k vzácným a teplomilným zástupcům rodu. V Evropě je uváděn jen z omezeného množství lokalit. V ČR byl nalezen na několika desítkách lokalit. Ty jsou soustředěny na xerotermní oblasti středních Čech, jako např. Český kras, údolí Vltavy, Berounky a Sázavy. Na Moravě byl zatím zjištěn pouze v NP Podyjí.

Literatura: Slavíková-Bayerová Š. (2006): New and interesting records of Lepraria (Stereocaulaceae, Ascomycota) from the Czech Republic. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 97–107. Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 32. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024