Lepraria rigidula (B. de Lesd.) Tønsberg

prášenka ztuhlá

Běžný zástupce rodu, který lze předběžně určit už v terénu díky bělavému zabarvení a nápadně ježatým sorédiím (hyfy trčící ven ze sorédie). Nejčastěji se vyskytuje na mírně kyselé borce listnatých dřevin, ale na vhodných stanovištích bývá hojný i na jehličnanech. Jako jedna z mála prášenek se nevyhýbá osluněným a dešti exponovaným místům. Nijak ojedinělý není ani výskyt na různých typech silikátových skal. Vyskytuje se ve světlých lesích i v otevřené krajině. V Evropě i v ČR patří k nejhojnějším zástupcům rodu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 559, z toho ověřených 550. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024