Lepraria umbricola Tønsberg

prášenka

Prášenka tvořící obvykle rozsáhlé, zelené, jemně sorediózní a silnější povlaky na stinných, ale zároveň i chráněných místech, kam se nedostanou přímé srážky. Typicky roste na stabilně vlhkých mikrostanovištích, např. v roklích, hlubokých údolích či v horských pralesovitých porostech. Obvyklými substráty jsou kolmé až převislé, zastíněné kyselé skály (a mechorosty na nich) a báze starších stromů s kyselejší borkou (často hluboké skuliny a exponované kořeny), vzácněji i stojící tlející dřevo. V Evropě je hojnější ve vlhkých oceanických oblastech. V kontinentální Evropě vyhledává mikroklimaticky stabilní a příhodná, tj. vlhká místa. Na území ČR je tento druh poměrně vzácný a pouze lokálně rozšířený ve více zalesněných územích. Bohatší populace se nacházejí např. v pískovcových skalních městech a některých vyšších pohořích.

Literatura: Slavíková-Bayerová Š. (2006): New and interesting records of Lepraria (Stereocaulaceae, Ascomycota) from the Czech Republic. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 97–107, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae LeprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 30, z toho ověřených 30. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024