Lepraria vouauxii (Hue) R.C. Harris

prášenka Vouauxova

Poměrně charakteristický lišejník, který tvoří žlutavé stélky na borce listnatých dřevin s vyšším pH borky. Typickým substrátem na našem území jsou kmeny dubů, javorů a jasanů ve volné krajině i ve světlých lesích. Méně často se vyskytuje také na silikátových nebo vápnitých skalách. Je považován za kosmopolitní lišejník, v Evropě široce rozšířený. V České republice se vyskytuje roztroušeně od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Lepraria

nejčastější synonyma:Leproloma vouauxii
ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 145, z toho ověřených 108. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023